Работи със здравна каса НЗОК

Работно време: Пон-Пет: 09:00-17:00
Телефон: 0877 398 368

Контрол на Миопията

Диагностика

Медицински център ВизАрт Ви предоставя нова съвременна възможност за контролиране на късогледството.

Новият апарат предоставя умно проследяване и контролиране на миопията.

Lenstar Myopia

Умният спътник за управление на късогледство

Миопията представлява рефракционна аномалия, при която пациентите имат лошо зрение надалеч и виждат на по-близки разстояния. Най-честата причина за късогледството е по-голяма аксиaлна дължина на окото /по-дълго око/. Аксиалнaта дължина се измерва с помощtа на биoметър – оптични апарати, които измерват безконтактно дължината на окото. Чрез измерването на дължината на окото ние съдим за степента на късогледство и съответно следим прогресията на миопията.

Миопията  е глобален проблем, чиято честота непрекъснато нараства, особено в Азия и някои райони на Европа и Америкa. Kъм момента от късо­гледство страдат средно 30% от населението в света и до 2050 г. броят им ще нарасне до около 5 милиарда души.

Изследване прогнозира, че до 2050:

Случаите на късогледство се увеличиха значително през последните години и ако не се лекува, късогледството може да причини проблеми със зрението при деца и може да доведе до очни заболявания по-късно в живота им като възрастни. Най-често с миопия се свързват глаукома, катаракта, отлепване на ретината, дегенерация на макулата. Това налага търсене и утвърждаването на ефективни средства за контрол на прогресията на миопията.

Късогледството обичайно започва в детска/тийнейджърска възраст с оплакването от влошено зрение за далеч. Често учениците с късогледство понижават успеха си. Родителите забелязват, че детето присвива очи.

Lenstar Myopia  – Авангардна биометрия и мощен софтуер за проследяване и управление на миопията

        Lenstar Myopia използва биометрия за прецизни измервания за ранно откриване на появата на миопия. След това използва мощен софтуер за улесняване на ефективното управление на късогледството с графични изображения за лесно проследяване и обяснение по време на процедурата за консултация с родител/дете.

     Lenstar Myopia се основава на доказаната технология на високопрецизния оптичен биометър Lenstar 900 и съответния софтуер EyeSuite Myopia. Той помага за наблюдение и управление на късогледството чрез биометрични данни и аналитични визуализации. Измерването на аксиалната дължина е отличен начин за прогнозиране на появата и прогресията на късогледството, тъй като не зависи от акомодационния статус. Освен прецизно измерване на аксиалната дължина, биометърът извършва и кератометрия, като ни дава широк набор от данни за наблюдение на прогресията на късогледството и съветване на пациентите относно управлението на късогледството.

EyeSuite Myopia е компактна, много адаптивна, лесна за използване, но всеобхватна софтуерна платформа за управление на късогледство. Той е предназначен да улесни обучението и консултирането на пациенти и родители относно разпространението, причините и последствията от късогледството при децата. EyeSuite Myopia се основава на най-новите открития на изследванията на късогледството в тенденциите на рефракционната прогресия, растежа на аксиалната дължина и факторите на околната среда. Той също така показва потенциалното въздействие на начина на живот върху прогресията на миопията, за да помогне за подобряване на резултатите от лечението.

EyeSuite Myopia дава възможност да се дефинират факторите на околната среда и тяхното въздействие въз основа на скорошни научни открития и да визуализирате промените им през периода на контролиране на късогледството.  Това са фактори като време прекарано в близка работа, време прекарано пред електронни устройства, време прекарано на открито, родители с късогледство, възраст на поява на късогледството. Всичките тези фактори имат протективни и рискове за миопията стойности. След тяхното дефиниране се оценят рисковете за развитие на късогледство и могат да се контролират и елиминират своевременно.

EyeSuite Myopia  позволява въвеждане и проследяване на рефракцията. Чрез определяне на миопичната рефракция и нейната миопична прогресия в детството, резултатите от лечението на миопия могат да бъдат наблюдавани и управлявани.

Графично представяне

Графиките на EyeSuite са една от най-силните му страни. Позволява да представим на пациента резултатите от лечението спрямо нелекувана потенциална прогресия на миопия. Това също е добър начин за обучение на родителите относно предоставеното лечение. Този доклад предоставя на пациентите и техните родители лесно разбираема информация, което им позволява да участват активно в процеса на управление на късогледството и да постигнат съгласие за подходящото лечение за тяхната ситуация.

    Медицински център ВизАрт препоръчва профилактичните прегледи на децата да започнат от 2 годишна възраст с измерване на рефракционното състояние на детето. Нашият екип от специалисти препоръчва измерването на аксиалната дължина /Биометрията/ да се направи от 4-5год възраст и да се следи всяка година. По този начин всяка драстична промяна може бързо и своевременно да се диагностицира и лекува.

За всичко свързано със състоянието на Вашето дете може да се обърнете към специалистите на медицински център ВизАрт.

Обвързани Статии

Късогледство (Миопия)

Окото с нормална рефракция се нарича Еметропично.

Лечение на рефракционни аномалии

Медицински център ВизАрт разполага със всичката

Детско Здраве

Медицински център ВизАрт разполага със

Авторефрактометрия на деца - Plusoptix

Aпаратът PlusOptix представлява портативен