Работи със здравна каса НЗОК

Работно време: Понеделник до петък от 09:00 до 17:00
Контакти: 0877 398 368

Гониоскопия

Диагностика

Гониоскопията е метод чрез който се изследва преднокамерният ъгъл. Това е частта на окото, през която се оттича вътреочната течност. Функцията на преднокамерният ъгъл е да подпомага дренирането на вътреочната теченост и по този начин да регулира вътреочното налягане. Гониоскопията е основна част от диагностиката на глаукома. При изследването се използва специална леща, която се поставя върху окото.

Обвързани Статии

Глаукома

  Глаукомата е невродегенеративно заболяване, при