Работи със здравна каса НЗОК

Работно време: Пон-Пет: 09:00-17:00
Телефон: 0877 398 368

Безконтрастна ангиография - OCT-Ангиография

Диагностика

Оптична кохерентна томография ангиография (ОСТА) е нов, неинвазивен, безконтрастен метод за  изобразяване  на съдовете на ретината. ОСТ-ангиографията е основана на алгоритъм, който отчита  движението на кръвните клетки и така построява картата на кръвният ток и съдовата мрежа.

 

Това позволява 3D визуализация на кръвоснабдяването и микроциркулацията на ретината. Тъй като апаратът  работи на принципа на кохерентните светлинни лъчи, няма облъчване за пациента. Затова методът е безопасен и може да прилага многократно по всяко време.

 

Медицински център ВизАрт разполага с първият по рода си апарат на Балканският полуостров, при който не е необходимо въвеждането на контрастно вещество, както при Флуоресцеиновата ангиография.

 

Предимства на ОСТ-Ангиографията:

– неинвазивен метод

– лесно осъществим само в рамките на няколко секунди

– може да се повтаря многократно без странични ефекти за пациента

– предоставя ясна визуализация на съдовете и техните изменения (дава една суха картина)

– изобразява всички слоеве на кръвоснабдяването на ретината- повърхностен и дълбок капилярен  плексус, и хориокапилярис

 

За разлика от класическата Флуоресцеинова Ангиография (ФА), която е инвазивен метод (инжектира се багрило във венозната система), ОСТ-Ангиографията е неинвазивен и може да се прави многократно в хода на заболяването. Може да се осъществява дори неколкократно в рамките на един и същ ден, без никакви странични ефекти за пациента.

 

С Флуоресцеиновата ангиография се визуализира динамиката на кръвният ток в 2D(преминаването на контрастното вещество през съдовете), докато ОСТ-Ангиографията ни предоставя структурата и функцията на съдовете като статично изображение. Това ни дава една суха картината на съдовете и така по-ясно се визуализира тяхната архитектоника и изменения, без да се влияят от патологично изтичане на багрило, както е при ФА.

 

Сухата картина на съдовете без ликидж, при Angio-OCT ни позволява да оценим по-добре съдовите изменения като артериовенозни шънтове, дилатирани и липсващи съдове и неоваскуларната съдова мрежа.

 

С ОСТА могат да се видят всичките три слоя съдове на ретината- Повърхностен и дълбок капилярен плексус, и хориокапилярис, за разлика от ФА където се визуализира само повърхностният слой съдове.

 

ОСТ-Ангиографията се прилага при макулна дегенерация, диабетна ретинопатия, съдови оклузии, възпалително заболявания, глаукома и др.

 

Най-същественото приложение на ОСТ-Ангиография е макулната дегенерация и особено нейната влажна форма. Апаратът е уникален по рода си за това заболяване, поради  възможността да визуализира новообразуваните съдове без каквито и да е странични ефекти за пациента.

 

При влажната форма на макулна дегенерация, наричана още Хориоидална неоваскуларизация (CNV), прорастват новообразувани съдове под ретината, които я отлепват и зрението намалява рязко.

 

ОСТ- Ангиографията ни дава една суха картина на новообразуваните съдове, без те да се замаскирват от изтичане на контрастно вещество, както е при Флуоресцеиновата Ангиография. Това ни дава много точна оценка на морфологията и разпространението на неосъдовете.

 

Проследяването след терапия е друга уникална способност на Ангио-ОСТ. При проследяване след терапия чрез ФА много трудно може да се оцени ефективността. OCTА много ясно показва регресията на неосъдовете след лечение, дори тяхното изчезване, поради липса на маскиране.

 

Апаратът сравнява на екрана всички визити и изследвания на пациента, като позволява много точна оценка на ефективността от проведеното лечение.

 

При сухата форма на макулна дегенерация, при която има натрупване на друзи, с времето може да се появят „тихи“ неосъдове, които в началото не отлепват ретината. Във всеки един момент тези „тихи“ неосъдове могат да станат активни и да отлепят ретината. ОСТ-Ангиографията е единственият метод за диагностика ипроследяване на тази „тиха“ неоваскуларизация.

 

Именно тези предимства на апарата, правят ОСТ-Ангиографията безценен метод при диагностика и проследяване на всички съдови заболяване на окото и в частност най-добрият метод при макулната дегенерация.

Обвързани Статии

Макулна дегенерация свързана с възрастта

Какво представлява МДСВ? Макулната дегенерация

Диабетна ретинопатия

 Диабетната ретинопатия е прогресиращо

Венозна оклузия на ретината

 Венозната оклузия представлява запушване

Глаукома

  Глаукомата е невродегенеративно заболяване, при

Макулна дупка

Макулната дупка представлява дупка в централната

Епиретинна мембрана

  Епиретинна мембрана (целофанова макулa)