Работи със здравна каса НЗОК

Работно време: Пон-Пет: 09:00-17:00
Телефон: 0877 398 368

Анти-глаукомна хирургия

Лечения

Единственият доказано ефективен начин за овладяване на прогресията на глаукомата остава намаляването на стойностите на вътреочното налягане (ВОН). В днешно време антиглаукомните капки и лазертерапията при глаукома са усъвършенствани до степен, позволяваща мнозинството пациенти да не стигат до антиглаукомна операция. В случаите, когато вътреочното налягане не може да се повлияе от капки и лазертерапия, се прибягва до антиглаукомна операция. Смисълът на оперативното лечение при глаукома е да се понижи вътреочното налягане, създавайки алтернативен път за оттичане на вътреочната течност от окото.

Трабекулектомията е най-често използваната оперативна интервенция, прилагана за понижаване на вътреочното налягане. По време на операцията се прави малкък разрез на вътрешния слой на склерата, който впоследствие се покрива с капаче от външния й слой. Резултатът от процедурата е образуването на малка издутина, наречена филтрационна възглавничка, осигуряваща оттичането на вътреочната течност към външните слоеве на окото. Горният клепач покрива тази филтрационна възглавничка, поради което тя не се вижда.

Имплантирането на антиглаукомен ШЪНТ /Ex-Press шънт/ е нов съвременен метод за контролиране на вътреочното налягане. На практика шънтът е усъвършенствана трабекулектомия като на мястото на разреза се поставя метална тръбичка, през която да изтича сътреочната течност. Тя също се покрива от външните слоеве на склерата и остава невидима. Този метод е по-сигурен, защото за разлика от трабекулектомията където отворчето може да се запуши, тук при антиглаукомният шънт това не може да се случи и ефектът е по-дълготраен.

Обвързани Статии

Глаукома

  Глаукомата е невродегенеративно заболяване, при

Гониоскопия

Гониоскопията е метод чрез който се изследва